top of page

Metoda znakovnega sporazumevanja

Metodo komunikacije z znakovno podprtimi ključnimi besedami v svetu poznamo pod različnimi imeni. V Združenem kraljestvu je recimo poznana pod imenom Makaton, na Irskem kot Lámh., v Avstraliji kot Key word sign. V Sloveniji smo se leta 2010, v okviru projeta Tiny signers, odločili, da jo bomo poimenovali znakovno sporazumevanje.

 

Gre za metodo, pri kateri besede, ki imajo v stavku največji pomen, tudi pokažemo. Tako recimo v stavku ‘Kako ti je ime?’ izgovorimo vse besede, pokažemo pa znaka za besedi ti in ime.

 

Znaki, ki jih uporabljamo, so znaki za besede iz slovenskega znakovnega jezika, pri učenju angleščine pa iz angleškega znakovnega jezika (BSL).

Uporaba metode

Metoda se lahko uporablja tako z otroki v predverbalnem obdobju (v svetu znana kot baby signs), kot z malčki in otroki, ki imajo zapoznel razvoj govora in jezika, otroki z Dawonovim sindromom, v zadnjem času pa vedno več tudi z otroki z avtizom in otroki z motnjo pomanjkanja pozornosti (ADHD). Otroci bodo s pomočjo znakcev hitreje prepoznali sporočilno vrednost besed. Ko jim bo razvoj govora in jezika omogočal, da se lahko brez težav tudi govorno sporazumevajo, bodo znakce opustili.

 

Lepota znakovnega sporazumevanja je, da je koristno in zanimivo za prav vse otroke, četudi nimajo nekih posebnosti. Če boste ob uporabi besede zraven uporabili še znak, boste namreč nezavedno govorili počasneje, z otrokom vedno iskali očesni kontakt in bili pozorni na njegov oz. njen odziv, s čimer boste vzpostavili osnove za dober stik, ki vam bo v poznejših letih prišel še kako prav.

 

Že poznavanje 50 do 100 znakov lahko marsikdaj bistveno pripomore k lajšanju otrokovih stisk in prepoznavanju njegovih potreb, kar jim nudi občutek varnosti in sprejetosti. V zadnjem desetletju se metoda zelo uspešno uporablja tudi z otroki, ki se že v rani mladosti učijo tuji jezik. To so lahko bodisi otroci, ki so vključeni v mednarodne vrtce, bodisi se učijo angleški jezik že od rane mladosti, ali pa so to otroci priseljencev, katerim je govorjeni jezik v vrtcu tuj.

splet2.png

Znakovno sporazumevanje z otroki v predšolskem obdobju je redno predmet znanstvenega raziskovanja.

 

Od tistih, bolj populističnih, ki se ukvarjajo predvsem z raziskovanjem znakovnega sporazumevanja za dojenčke, znanim kot baby signs, do tistih, ki znakovno sporazumevanje razumejo širše in raziskujejo predvsem njegovo uporabo pri delu z otroki s posebnimi potrebami in učenju tujega jezika. Za tiste, ki vas zanima več, bi predagala povzetek Signing with Babies and Children: A summary of research finding for Parents and Professionals, ki ga je pripravila dr. Claire Vallotton, iz Univerze v Michigenu.

Gradivo

Nekaj gradiva je na voljo tudi v slovenskem jeziku. V programu srednje vzgojiteljske šole Rudolfa Majstra že vrsto let izvajajo izbirni modul znakovno sporazumevanje z dojenčki in malčki, ki smo ga prav tako razvili v programu Tiny Signers.

 

Marsikatera njihova dijakinja je zanimanje za to tematiko ohranila tudi v svojih študijskih letih. Izobraževanja je nekaj časa izvajala tudi kolegica Živa Ribičič, v vrtcu Modra Pikica. Sama sem izvedla kar nekaj izobraževanj v okviru stalnega strokovnega spopolnjevanja za vzgojiteljice in druge strokovne delavce/ke v vrtcih in tudi na Pedagoški fakulteti v Ljubljani.

 

Žal sem živela v tujini in so bile moje možnosti širšega delovanja v slovenskem prostoru omejene. Menim, da je področje v našem prostoru kljub dosedanjih naporih še v povojih in da tako vzgojitelji, kot starši ne vedo, da lahko otroku, ki ima težave v jezikovno govornem razvoju pomagajo sami in to, takoj, še predno pridejo na vrsto pri logopedu, na katerega običajno čakajo tudi več kot pol leta.

eat.jpg

"Metoda vam bo omogočila, da boste otroka razumeli in on vas. 

Metoda znakovnega sporazumevanja ne bo nadomestila obravnave pri logopedu, omogočila pa vam bo, da boste lahko otroka razumeli in on vas in boste lahko v svoj dom vnesli več veselja in zadovoljstva. Metoda znakovnega sporazumevanja je enaka za različne ciljne skupine, vendar je v praksi potrebno upoštevati specifike različnih skupin otrok s posebnimi potrebami in uvajanje posameznih sklopov prilagoditi vsakemu otroku posebej.

Zavod LET je ustanovljen z namenom, da nudimo izobraževanje in trajno podporo vsem, ki vas to področje zanima.

Izobraževanja

Nudimo izobraževanja za starše in strokovne delavce. Več informacij na spodnjih povezavah:

bottom of page