top of page
Tega tečaja ni več mogoče rezervirati.

Izobraževanje za strokovne delavce

Znakovno sporazumevanje v predšolskem obdobju

  • Končan
  • 90 evrov
  • Spletno izobraževanje

Opis storitve

Izvajalka: Mojca Williams, predavateljica na strokovnem področju znakovnega sporazumevanja Trajanje: 8 pedagoških ur (5 ur predavanj in 3 ure samostojnega dela) Ciljna skupina: strokovni delavci in delavke v vrtcih Vsebina in cilji: V okviru izobraževanj Akademije Let ponujamo nabor tematksih izobraževanj, ki so namenjena profesionalnemu usposabljanju strokovnih delavcev v vrtcih na področju znakovnega sporazumevana z otroki v prvem in drugem starostnem obdobju. Naša izobraževanja nudijo pomoč vzgojiteljem slišečih otork z govorno jezikovnimi motnjami, primerna so tudi za vse tiste, ki skrbite za malčke, ki še nimajo tako dobro razvitega govora, da bi znali z njim učikovito posredovati svoje potrebe in želje, čeprav se teh že zavedajo in zato pogosto občutijo nelagodje in frustracijo, ki se navzven kaže v joku in trmi. Naša metoda je primerna tudi za otroke, ki se že od rane mladosti učijo tuji jezik, pa naj gre za jezik okolja, ki je drugačen od njihove materinščine, ali pa za učenje prvega tujega jezika, v našem okolju običajno angleščine. Znakci in melodija jim bodo pomagali, da bodo besede tudi doživeli in na ta način jezik začutili kot svoj. Naše učenje temelji na igri, poleg znakcev uporabljamo veliko glasbe, ki otrokom omogoča zgraditi temelje fonološkega sistema, ki jim bo koristil tako pri kasnejšem opismenjevanju kot pri nadaljnjem učenju tujih jezikov. Cilji seminarja so: - usposobiti udeležence za praktično uporabo znakovnega sporazumevanja v prvem in drugem starostnem obdobju, - pridobiti osnovne pogoje za dober razvoj govora, jezika in komunikacije otrok, - spoznati igre in pesmi za razvoj slušne pozornosti in fonološkega zavedanja, - samostojno načrtovanje vključevanja izvajanja znakovnega sporazumevanja v vzgojno izobraževalno delo v vrtcih: besedišče, literatura, pisni jezik, povezovanje zglasbo, povezovanje z dnevno rutino, povezovanje z igro in projektnim delom, - vključevanje staršev v znakovno sporazumevanje z otroki v prvem in drugem starostnem obdobju. Udeleženci se bodo naučili do 100 znakov slovenskega znakovnega jezika, številne nove pesmice in izštevanke, dobili pa bodo tudi dostop do videoposnetkov in učnih gradiv za poglabljanje znanja.


Podatki za stik

akademijalet@gmail.com

bottom of page