top of page

Hello

Pridružite se nam v našem magičnem svetu kjer, se bomo skupaj naučili komunicirati z vašim malčkom.

Komu so izobraževanja namenjena?

Naš izobraževanja nudijo pomoč staršem in vzgojiteljem slišečih otrok z govorno jezikovnimi motnjami, primerna so tudi za vse tiste, ki skrbite za malčke, ki še nimajo tako dobro razvitega govora, da bi znali z njim učikovito posredovati svoje potrebe in želje, čeprav se teh že zavedajo in zato pogosto občutijo nelagodje in frustracijo, ki se navzven kaže v joku in trmi.


Naše učenje temelji na igri, poleg znakcev uporabljamo veliko glasbe, ki otrokom omogoča zgraditi temelje fonološkega sistema, ki jim bo koristil tako pri kasnejšem opismenjevanju kot pri nadaljnjem učenju tujih jezikov.

Izobraževanja potekajo preko aplikacije zoom, po želji pa jih izvedemo tudi v vašem vrtcu ali pa pri vas doma.

qweqweqwe.png
  • Zmanjšuje stiske in frustracije otroka, ker mu omogoča, da je razumljen

  • omogoča mu, da svoj svet deli z vami,

  • pomaga mu pri razvoju govornih veščin, ker hitreje spozna princip komunikacije,

  • poglablja vezi med otrokom  in starši/skrbniki 

znakovno sporazumevanje v domačem okolju

Končno lahko povem vili Vali kaj si zares mislim

  • znakovno sporazumevanje omogoča, da boste lahko pridobili tudi pozornost otrok s posebnimi potrebami

  • olajša in pripomore k zgodnjemu učenju lepega oz. primernega vedenja,

  • manj stresen prehod otrok iz domačega okolja v vrtec, ker uporaba znakov  omogoča otrokom, da so razumljeni in imajo  posledično tudi večji občutek varnosti (predpogoj je seveda, da kretnje razumejo in uporabljajo tudi vzgojiteljice)

  • uporaba znakovnega sporazumevanja bistveno pripomore k učenju in obvladovanju socialnih veščin, posebno pri otrokih v prvem starostnem obdobju, v   tem obdobju se  namreč otroci bolj odzivajo na besede, ki so podkrepljene z uporabo  kretenj,  kot le na izgovorjene besede.

znakovno sporazumevanje v vrtcu

Naši učitelji in mame pravijo

"Lepo je bilo imeti nov zabaven način učenja jezika z otroki, ki resnično uživajo in se učijo zelo hitro, kar je neverjetno."

Sally

"Usposabljanje je bilo zelo iznajdljivo in nam je ponudilo veliko pesmi, zgodb in gest, ki jih lahko uporabljamo v vsakdanjem življenju vrtca. Geste
so bile zelo koristne, ko gre za otroke, ki imajo omejen govor ali se učijo angleščino kot drugi jezik, saj te geste uporabljam kot način sporazumevanja z njimi. Učenje gest in pesmi je bilo zame in za otroke v vrtcu enostavno in zabavno.

Rebeka

"Naši strokovni delavci bi se z veseljem udeležili več usposabljanj, saj želimo nadaljevati z uporabo metode. Starši so navdušeni nad prakso in so nas pohvalili.

Suzana

Kontaktirajte nas

bottom of page