top of page

V okviru izobraževanj Akademije Let ponujamo nabor tematskih izobraževanj, ki so namenjena profesionalnemu usposabljanju strokovnih delavcev v vrtcih na področju znakovnega sporazumevanja z otroki v prvem in drugem starostnem obdobju.

Naša izobraževanja nudijo pomoč vzgojiteljem slišečih otrok z govorno jezikovnimi motnjami, primerna so tudi za vse tiste, ki skrbite za malčke, ki še nimajo tako dobro razvitega govora, da bi znali z njim učinkovito posredovati svoje potrebe in želje, čeprav se teh že zavedajo in zato pogosto občutijo nelagodje in frustracijo, ki se navzven kaže v joku in trmi.

Izobraževanje za vrtce

Naša metoda je primerna tudi za otroke, ki se že od rane mladosti učijo tuji jezik, pa naj gre za jezik okolja, ki je drugačen od njihove materinščine, ali pa za učenje prvega tujega jezika, v našem okolju običajno angleščine.

 

Znakci in melodija jim bodo pomagali, da bodo besede tudi doživeli in na ta način jezik začutili kot svoj. Naše učenje temelji na igri, poleg znakcev uporabljamo veliko glasbe, ki otrokom omogoča zgraditi temelje fonološkega sistema, ki jim bo koristil tako pri kasnejšem opismenjevanju kot pri nadaljnjem učenju tujih jezikov.

- usposobiti udeležence za praktično uporabo znakovnega sporazumevanja v prvem in drugem starostnem obdobju,

- pridobiti osnovne pogoje za dober razvoj govora, jezika in komunikacije otrok,

- spoznati igre in pesmi za razvoj slušne pozornosti in fonološkega zavedanja,

- samostojno načrtovanje vključevanja izvajanja znakovnega sporazumevanja v vzgojno izobraževalno delo v vrtcih: besedišče, literatura, pisni jezik, povezovanje z glasbo, povezovanje z dnevno rutino, povezovanje z igro in projektnim delom,

- vključevanje staršev v znakovno sporazumevanje z otroki v prvem in drugem starostnem obdobju.

Spoznali boste osnovne znake, kot so mleko, jesti, piti; znakce za družino in družinske člane, prve živali, znake za izražanje čustev, prve hrane, obleke in druge.

Cilji seminarja

Pridobitev znanja

Udeleženci se bodo naučili do 100 znakov slovenskega znakovnega jezika, številne nove pesmice in izštevanke, dobili pa bodo tudi dostop do videoposnetkov in učnih gradiv za poglabljanje znanja.

Izvajalci

Izvajalka: Mojca Williams, predavateljica na strokovnem področju znakovnega sporazumevanja​

Termin: po dogovoru (akademijalet@gmail.com)

Trajanje: 8 pedagoških ur

Cena se prilagodi povpraševanju

Za več informacij ali prijavo nam lahko pišete tudi na email: akademijalet@gmail.com

bottom of page