top of page

Smo neodvisna izobraževalna organizacija, ki  izvaja programe znakovno podprte komuniakcije z dojenčki in malčki v   Sloveniji in drugod po Evropi.  Naš program dela sledi smernicam avtorja znakovno podprte komunikacije  za dojenčke, akademika Josepha Garcie, ki je v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja odkril, da dojenčki prepoznavajo svoje potrebe in razumejo svet okoli sebe precej bolje, kot smo to domnevali, vendar nam svojih opažanj niso sposobni sporočiti, ker jim razvoj njihovih govornih sposobnosti tega še ne omogoča. To vrzel lahko premostimo z uporabo znakovno podprte komunikacije, kjer za klujčne  besede v stavku poleg govora, uporabimo tudi znak.

Razvil je  program za slišeče starše in njihove dojenčke in malčke, ki se je razvil v svetovno znani program SIGN with your BABY in ga začenja z besedami: Znakovni jezik je najlepše darilo gluhe skupnosti slišečim.’ Pomaga nam namreč, da svoje otroke bolje ‘slišimo’.

 

Verjamemo, da je naprimernejši način znakovnega sporazumevanja z dojenčki in malčki tisti, ki temelji na znakovnem jeziku države in kulture, v kateri se izvaja. Naša filozofija je, da delamo z roko v roki s

skupnostjo gluhih.

bottom of page